ฟอร์มสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบชื่อ E-Mail / Account

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบชื่อ E-Mail / Account ของตนเองได้ที่

Username และ Password เดียวกันที่ใช้เข้า www.reg.tu.ac.th หรือ ที่เข้าใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์

คณาจารย์ และบุคลากร ให้ใช้งานอีเมล์ @econ.tu.ac.th ตามเดิม แต่ให้เข้าใช้งานที่ https://accounts.google.com